Reserveren

Reserveringen dienen voorzien te zijn van volledige namen.

Onvolledige reserveringen worden niet geaccepteerd.

Reserveringen kunnen eerst uitsluitend voor leden worden opengesteld.

Bij deze reservering krijg je het bewijs van reservering toegezonden per mail, mits je je emailadres goed hebt ingevuld.

Als je niet kunt komen meldt je dan s.v.p. tijdig af (uiterlijk zaterdagmorgen voor het optreden) met volledige naam (ook van metgezellen die niet kunnen komen)